Zubné implantáty

Používame výhradne najkvalitnejšie zubné implantáty pre váš žiarivý úsmev.

Aj vy ste jedným z 3 000 000 ľudí na Slovensku, ktorým chýba jeden alebo viac zubov? Implantáty sú riešením, ktoré vám vráti zuby späť.

Nemusíte sa báť neustáleho vypadávania protézy, falošných úsmevov, problémov s hryzením potravy, odkladania protézy do pohárika alebo brúsenia okolitých zubov pre zhotovenie fixného mostíka.

Atraktívny úsmev bez medzier je možný. Umožníme vám žiť bez problémov pri žuvaní jedla. So zubnými implantátmi budete môcť opäť získať stratenú kvalitu vášho života.

zubné implantáty
zubná ambulancia

Naši pacienti nám dôverujú už viac ako 10 rokov. Používame najmodernejšie dostupné technológie, vďaka čomu dosahujeme najvyššiu kvalitu i nízke ceny. Zubný implantát sa tak stáva naozaj dostupným.

Neviete, či je pre vás terapia implantátmi vhodná? Napíšte nám a spýtajte sa. Postaráme sa o celý váš úsmev

Našou doménou nie sú len implantáty. Erudovaný tím štyroch zubných lekárov, dentálna hygienička, dentálna preventistka a usmiaty personál sa tešia na vašu návštevu.

osstem implantáty

Postup pri implantátoch

výhoda

Kontrola chrupu

Konzultácia, 3D rtg, cenový návrh a poučenie, dentálna hygiena, implantačný plán, termín pre implantáciu.

výhoda

Odkrytie implantátu

(2. minioperácia), výber a osadenie abutmentu, úpravy na gingíve, odtlačky pozície implantátu, hojenie ďasien cca 3 týždne.

výhoda

Osadenie implantátu

(1. minioperácia), hojenie kosti a oseointegrácia, vhojovací valec, všetko podľa situácie cca 2 týždne – 6 mesiacov.

výhoda

Zhotovenie korunky

Röntgenologická kontrola dosadenia, poučenie lekárom a hygieničkou, ročný interval kontrol, podľa typu 2 – 7 dní.

Celokeramické implantáty Zeramex

Zoznámte sa s novinkou v našom portfóliu: zirkónový celokeramický implantát Zeramex

Je plne biokompatibilný, vyrobený z čistého zirkónu a má špeciálne upravený povrch. Je to budúcnosť estetickej implantológie, vhodná hlavne pre ľudí, ktorí sú vystrašení z kovov vo svojom organizme a je pre nich alternatíva celokeramického implantátu prijateľnejšia. 

Jeho farba je biela, po implantácii je v podstate neviditeľný. Tento implantát ideálny pre riešenia chýbajúceho jedného zuba.

Implantáty značky OSSTEM

Používame zubné implantáty renomovanej značky OSSTEM, ktorá je svetovým lídrom v oblasti zubného lekárstva a stanovuje medzinárodné štandardy v modernej stomatológii. 

S počtom ročne zavedených implantátov je na 3. mieste svetového rebríčka. Predpokladá sa, že v roku 2020 obsadí 1. miesto v celosvetovom meradle. 

SL aktívny povrch, vyvinutý vo výskumných laboratóriách firmy OSSTEM, umožňuje výrazné urýchlenie oseointegrácie a tým aj kratší celkový čas ošetrenia.

Ponúkame tieto riešenia zubných implantátov

náhrada jedného zubu

Náhrada jedného zubu

Ak vám chýba jeden zub, zavádzame implantát ihneď spolu s extrakciou. Po šetrnom vytiahnutí zničeného zubu v anestéze, vám do extrakčného lôžka vložíme implantát zodpovedajúcej veľkosti a podľa možností a situácie vám môžeme zhotoviť aj dočasnú korunku.

V prípade, že sa v zubnom lôžku vyvíjal zápal alebo z iných dôvodov nebolo možné implantovať hneď, zavádzame implantát pár (6 – 10) týždňov po extrakcii. Takýto postup sa nazýva odložená implantácia.

Kedykoľvek neskôr – ak vám chýba zub dlhšiu dobu, je možná implantácia, po zvážení množstva kosti v danej lokalite, rovnakým spôsobom ako v predošlých prípadoch. K náhrade jedného zubu používame tieto korunky:

 • kovokeramickú – jednoduchá, spoľahlivá
 • celokeramickú – v spojení so zirkonovým abutmentom alebo bez – vysokoestetickú
strata viacerých zubov

Náhrada straty viacerých zubov v zubnom oblúku

V tomto prípade nahrádzame viacero chýbajúcich zubov a to zvyčajne menším počtom implantátov, ako je počet zubov. Na implantáty v takom prípade upevníme mostík:

 • kovokeramický – jednoduché, prístupné a spoľahlivé riešenie
 • zirkonkeramický – zložitejšie, vysokoestetické riešenie
náhrada celého oblúku

Náhrada celého zubného oblúku

Ak vám chýbajú zuby kompletne hore alebo dole, vieme vám spraviť nové zuby:

 • pevné – fixné: implantovaním 4 – 8 implantátov a zhotovením fixného mostíka v rozsahu 10 – 14 zubov
 • podporené: podporiť snímateľnú protézu, hornú alebo dolnú, 2 – 4 implantátmi a zlepšiť jej držanie v ústach
dvihnutie dna

Zdvihnutie dna čeľustnej dutiny - sinus lift

Ak je indikovaná implantácia horných zadných zubov, často je potrebné zdvihnúť dno čeľustnej dutiny, aby sme mohli zaviesť potrebnú dĺžku implantátu. Je možné to spraviť dvoma spôsobmi:

 • uzavretý sinus lift: robí sa cez implantačný otvor, je menej komplikovaný, jednoduchší, menšie pooperačné ťažkosti. Je však možné robiť len menšie dĺžky.
 • otvorený bočný sinus lift: komplikovanejší, keď sa cez bočnú stenu zdvihne dno dutiny a vyplní sa umelou kosťou.
augumentácia

Agumentácia - doplnenie chýbajúcej kosti v mieste implantácie

Ak máte v mieste, kde potrebujete osadiť implantát, málo kosti, vieme množstvo kosti doplniť vašou vlastnou kosťou v kombinácii s kosťou umelou a prekrytím kolagénovými membránami. Doba hojenia je dlhšia (4 mesiace), ale implantácia je zvyčajne možná počas alebo následne po augmentačnom výkone.

Používané implanáty

Zubné implantáty OSSTEM sú v súčasnosti 3. najväčšia svetová značka podľa počtu osadených implantátov. Titánové implantáty sú vyrábané v USA najnovšími technológiami, v absolútnej čistote a pod dohľadom trojnásobnej kontroly. V Európe je značka nositeľom kompletného CE a ISO certifikátu.

SA technológia úpravy povrchu

OSSTEMom patentovaná technológia pre superrýchle vhojovanie a rýchle zaťaženie. Vďaka tejto technológii bola zvýšená drsnosť a zároveň čistota povrchu implantátu. O 20 % sa zvýšila rýchlosť reakcie mäkkých tkanív a kosti. Pri bežnej implantácii je možné zaťaženie už o 6 týždňov.

Komplet implantát + nadstavba + celokeramická korunka
už od 1495 EUR

akcia sticker

Najčastejšie otázky o zubných implantátoch

Zubné implantáty sú valce z čistého titánu so špeciálne upraveným a aktivovaným povrchom. Sú vložené (implantované) do vašej kosti a plnia úlohu, akú predtým plnil váš zubný koreň. Zrastajú sa s kosťou procesom osseoinegrácie a za pár mesiacov sa stávajú súčasťou vášho žuvacieho aparátu.

So zubnými implantátmi má medicína už viac ako 30 ročné skúsenosti a podľa väčšiny odborných štúdii vykazujú úspešnosť vyššiu ako 90%. Implantáty sa stávajú jedným z najviac používaných riešení s ľahko predpovedateľným výsledkom a možnosťou doživotného trvania.

Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné spraviť RTG vyšetrenie a spolu s lekárom zhodnotiť, či máte dostatočné množstvo a kvalitu kosti. Diagnózy ako diabetes, vyšší krvný tlak, ochorenia srdca a niektoré ďalšie systémové ochorenia môžu brániť zrasteniu kosti s implantátom a nie sú teda vhodné pre daný typ terapie. Napriek tomu je u väčšiny ľudí implantácia možná a vhodná.

Osadenie implantátu je malá operácia, o niečo málo zložitejšia ako trhanie zubu. Väčšina implantácii sa vykonáva v lokálnej anestézii na kresle stomatológa v semisterilnom prostredí. Bolesti sa preto obávať nemusíte. Dva – tri dni po operácii môžete cítiť miernu bolestivosť súvisiacu väčšinou so stehmi, v prípade náročnejšieho a zložitejšieho postupu mierny opuch. Zvyčajne však môžete na druhý deň opäť normálne fungovať.

Implantáty je možné osadiť vo veku 18 rokov, ako aj vo veku 70 rokov. Alveolárny výbežok, ak je bez zubu, má tendenciu k zúženiu a k zníženiu. Čím dlhšie daná situácia trvá, tým ťažšie je jej riešenie v neskoršom období. Platí všeobecné pravidlo, že najlepšie výsledky sa dosahujú čo najskôr po strate vášho zubu.

Implanologická liečba je komplexná medicínska terapia a nie každý zubár či zubný technik je školený pre dané zákroky. Skladá sa z dvoch rozdielnych častí:

Implantologickej – zubný implantát sa chirurgicky osadí do kosti v želanej lokalite, nechá sa zahojiť buď s provizórnou korunkou alebo bez nej, v závislosti od kvality a sily jeho prvotného usadenia.

Protetickej – po oseointegrácii implantátu sa odtlačkami a v laboratóriu zhotoví špeciálna nadstavba na implantát (tzv. abutment), na ktorý sa aj upevní a potom zhotoví definitívna kovokeramická, zirkonkeramická korunka alebo mostík.

Pre použitie zubných implantátov OSSTEM na našej zubnej klinike VitaDent Trenčín máme hneď niekoľko dôvodov.

 • Podpora Výskumu a vývoja firmy Osstem: produkt je dlhodobo odskúšaný a sústavne testovaný a vylepšovaný.
 • Podpora Biokompatibility: SL povrch vysokej čistoty nám umožňuje oproti ostatným systémom rýchle zaťaženie (oseointegráciu) už za 6 týždňov od implantácie.
 • Podpora Komponentov: systém je kompatibilný medzi všetkými svojimi platformami.
 • Podpora Integrácie: vďaka dizajnu implantátu prichádza, v porovnaní s konvenčnými systémami, len k minimálnej strate kosti, v dlhodobom horizonte dokonca k prerastaniu kosti cez platformu. Dizajn nám umožňuje aj implantáciu do čerstvého lôžka zároveň s extrakciou vlastného zubu a okamžité osadenie implantátu dočasnou korunkou.
 • Podpora Ekonomickej hodnoty systému: so svojimi vlastnosťami sa vyrovnáva a prevyšuje parametre vedúcich implant systémov, no cenovo je položený o cca 20 % nižšie – vyššia hodnota za menej peňazí.

Máte záujem o zubné implantáty?
Vyplňte formulár a my vás budeme kontaktovať.

Návrat hore

Facebook